tendoeschate@tdsearch.nl
+31 (0)88 0222 150
Scroll

Voorzitter en Lid Raad van Toezicht NBTC
 

Wij zoeken voor NBTC Holland Marketing de nieuwe voorzitter Raad van Toezicht en een lid Raad van Toezicht.

NBTC Holland Marketing in Den Haag is een onafhankelijke stichting die zich richt op de ontwikkeling, marketing en positionering van Nederland als toeristische en zakelijke bestemming. Voor wat betreft de marktbewerking richt NBTC zich op zowel op de binnenlandse  als op de buitenlandse markt.

NBTC werkt vanuit een samenwerkingsmodel en vormt de verbindende schakel tussen overheden en private partijen in de gastvrijheidssector.
De snel veranderende wereld op het vlak van technologie, het zich wijzigende behoeftepatroon en reisgedrag van reizigers en het thema duurzaamheid bieden nieuwe kansen en bedreigingen.
NBTC ziet voor de toekomst niet langer uitsluitend de rol van destinatiemarketing voor zich weggelegd, maar zal zich veel nadrukkelijker gaan richten op destinatieontwikkeling.

De overtuiging dat een overkoepelende visie voor de gastvrijheidsindustrie vorm dient te krijgen heeft een breed draagvlak bij de belanghebbenden. Een integrale marketingbenadering is noodzakelijk, waarbij samenwerking en onderlinge afstemming door en met de aanbieders in de gastvrijheidsindustrie alsmede met nationale, provinciale en gemeentelijke overheid een voorwaarde vormen voor succes.

Na het terugtreden van de huidige voorzitter en gelet op de samenstelling van de RvT is het wenselijk dat de toetredende beoogd voorzitter en/of het toetredende lid kennis hebben van de domeinen Toerisme & Congressen, Gebiedsontwikkeling en Onderwijs en Onderzoek.
Daarnaast ziet NBTC het van toegevoegde waarde dat binnen de RvT kennis van en ervaring met het publieke domein vertegenwoordigd is. Meerdere kenmerken kunnen uiteraard in één lid vertegenwoordigd zijn. De optimale samenstelling van de raad vraagt derhalve geen specialisten, maar multidisciplinaire leden.
Zie tevens de site van NBTC: www.nbtc.nl

 


Meer informatie


Voor belangstellenden is een meer uitgebreid profiel beschikbaar. Bel daarvoor met het secretariaat van ons bureau tel: 088 0 222 150 en voor aanvullende informatie: Frank ten Doeschate.
scroll
to top