tendoeschate@tdsearch.nl
+31 (0)88 0222 150
Scroll

ODRU

De ODRU is een Gemeenschappelijke Regeling van 15 deelnemende gemeenten en komt voort uit een fusie van twee voormalige milieudiensten: Noord-West Utrecht en Zuid-Oost Utrecht en is op 1 juli 2012 ontstaan. In de periode 2013-2014 is veel aandacht uitgegaan naar het zorgdragen voor een verantwoorde financiële situatie, die gepaard is gegaan met een tweetal reorganisaties. Sinds 2015 is de financiële positie van de ODRU genormaliseerd.

Door het bundelen van de activiteiten zoals deze hieronder zijn verwoord, realiseren de gemeenten een borging van de kwaliteit van uitvoering, een reductie van de kwetsbaarheid en een financieel voordeel door de schaalgrootte.
Kenmerkend voor een Gemeenschappelijke Regeling is dat de gemeenten zowel eigenaars als opdrachtgever zijn; een combinatie die zorgt voor een eigen dynamiek voor besturing en uitvoering.

Overigens kent de provincie nog een tweede omgevingsdienst, de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD), die voor de 11 overige gemeenten in Utrecht werkzaam is. Op onderdelen wordt door de ODRU en RUD samengewerkt.

 

De functie

Nadere informatie volgt.

scroll
to top