tendoeschate@tdsearch.nl
+31 (0)88 0222 150
Scroll

NBTC

NBTC Holland Marketing in Den Haag (verder te noemen NBTC) is een onafhankelijke stichting die zich richt op de ontwikkeling, marketing en positionering van Nederland als toeristische en zakelijke bestemming. Voor wat de zakelijke bestemming betreft richt NBTC zich op de werving van meetings en conventions. NBTC is er van overtuigd dat het houden van kennisintensieve congressen in meerdere opzichten een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Specifiek wordt dan gedacht aan de sectoren waar research, innovatie en wetenschap samenkomen. Daarnaast wordt gerekend op een spin off als de congresbezoeker direct aansluitend dan wel op een later tijdstip Nederland als toeristische bestemming kiest. Vanwege het beschreven belang wil NBTC de Raad van Toezicht uitbreiden met een lid met een achtergrond in en kennis van de domeinen wetenschap, research en innovatie.


Procedure

Geïnteresseerden worden uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken door een reactie, vergezeld door hun CV, te zenden aan secretariaat@tdsearch.nl. Na beoordeling hiervan worden de meest passende kandidaten uitgenodigd voor een vertrouwelijk oriënterend gesprek. Vervolgens wordt een selectie van kandidaten geïntroduceerd bij de benoemingscommissie, die zich laat bijstaan door de Directeur-bestuurder. De beoogde kandidaten spreken vervolgens met de overige leden van de Raad van Toezicht.
Voor aanvullende vragen of informatie kan contact worden opgenomen met Frank ten Doeschate, tel. 088 - 0 222 150 of 06 296 028 92.

Vereisten

Vereisten voor lidmaatschap Raad van Toezicht:


Kennis

Het is wenselijk dat kennis van c.q. verbinding met de onderstaande domeinen binnen de Raad van Toezicht  aanwezig is:

 •  Toerisme & Congressen
 •  Branding & Marketing
 • Digital/Technologie
 •  Gebieds-/productontwikkeling
 •  Onderwijs/Onderzoek
 • Overheid/Openbaar bestuur
 • Financieel (Juridisch) – momenteel via extern lid auditcommissie in voorzien
Meerdere kenmerken kunnen uiteraard in één lid vertegenwoordigd zijn. De optimale samenstelling
van de raad vraagt derhalve geen specialisten, maar multidisciplinaire leden.
 

Algemene criteria voor alle leden van de Raad van Toezicht

 • Ervaren toezichthouder
 • Bestuurs-/directieniveau
 • Actief en betrokken
 • Beschikbaar en aanwezig
 • Integer en betrouwbaar
 • Relevante netwerken

Specifieke vereisten voor de vacature 

 • Actief werkzaam in domein van wetenschap/onderwijs/onderzoek/innovatie
 • Zicht op (internationale) ontwikkelingen en trends op het vlak van wetenschap en onderzoek
 • Kennis van de markt van congressen/symposia is een pre
scroll
to top