tendoeschate@tdsearch.nl
+31 (0)88 0222 150
Scroll

LUMC

Het reikt te ver hier een volledig beeld te schetsen omtrent het LUMC. Bekend mag worden verondersteld dat het LUMC vijf kerntaken vervult: Patiëntenzorg, Onderzoek, Onderwijs, Bij- & nascholing en Opleiding.
Het LUMC kent een divisiestructuur. In de vier divisies die het LUMC telt, zijn alle medische specialismen ondergebracht.

Voor de ondersteuning van de kernprocessen zijn een aantal stafdirectoraten gevormd. Dit zijn: Bouwzaken, Communicatie, Facilitair Bedrijf, Financiën, HRM, ICT, Juridische Zaken, Medische Zaken, Onderwijs & Opleidingen en Onderzoek.

Er werken bij het LUMC circa 8.400 personen (70% vrouw/30% man) De jaaromzet bedraagt circa € 765 miljoen.

Het Facilitair Bedrijf omvat de afdelingen Beveiliging & Crisismanagement, Infra, Inkoop, Instrumentele Zaken, Logistiek, Service & Ontvangst en Zorgservice & Voeding.
 

De afdeling

Het LUMC heeft inkoop in drie units ondergebracht die worden aangestuurd door Teamleiders:
 • Initiële Inkoop. Hier worden de -veelal meerjarige- contracten afgesloten, waarvan jaarlijks via circa 50 Europese aanbestedingen worden gerealiseerd.
 • Contract- & Leveranciersmanagement. Deze unit is verantwoordelijk voor het beheer van de afgesloten contracten en onderhouden van de contacten met bestaande leveranciers.
 • Operationele Inkoopservice & Beheer. Deze unit draagt zorg voor de bewaking van het bestellingenproces en biedt ondersteuning aan de daartoe geautoriseerde bestellers in het LUMC.

Contract- & Leveranciersmanagement

Deze unit telt inclusief het hoofd van de unit negen medewerkers.  Binnen de unit is een indeling gemaakt naar ‘domeinen’. Deze zijn: Medisch, Laboratorium, Facilitair en ICT.

Nadat Initiële Inkoop contracten heeft gesloten wordt het contractbeheer en het leveranciersmanagement overgedragen aan deze unit. De contractmanagers onderhouden de contacten met de leveranciers en bewaken de leveranties op het vlak van specificaties, kwaliteit, tijd en prijs. De contractmanagers vormen een belangrijke schakel tussen leveranciers enerzijds en interne afnemers anderzijds. Bij leveringsproblemen zoeken zij samen met de leveranciers en veelal de gebruikers naar mogelijke alternatieven. Opgedane ervaringen dienen te worden gemonitord en geanalyseerd. Deze evaluaties vormen vervolgens input voor Initiële Inkoop bij het sluiten van vervolgcontracten.

Daarnaast vormt de unit een belangrijke verbindende schakel met Operationele Inkoopservice en beheer, waar sprake is van gegevensoverdracht en gewenste terugkoppeling van praktijkervaringen.

Het succes van een optimaal functionerende inkoop is veelal de resultante van heldere communicatie en afstemming over eisen en verwachtingen aan afnemers- en leverancierszijde. Contract- & Leveranciersmanagement  vervult hierin een spilfunctie.
 

De functie

Het Hoofd Contract- & Leveranciersmanagement is verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van dienstverlening die door Contract- & Leveranciersmanagement geleverd.

Hij//zij stuurt de medewerkers direct aan en rapporteert aan het de Manager Inkoop.
 

Profiel

 • HBO of academisch opleidings- en werkniveau.
 • Ervaring in aansturing van medewerkers op uiteenlopend denk- en werkniveau.
 • Ervaring met leveranciers- en contractmanagement is een pre.
 • Kennis van/ervaring met het werken in ziekenhuisomgeving is een pre.
 

Persoonlijkheidskenmerken

 • Resultaatgericht; stelt heldere doelen en zorgt voor aanpak en executie die leidt tot het gewenste resultaat.
 • Samenwerkingsgericht; zorgt voor een werkklimaat waarin samenwerking centraal staat.
 • Organisatiesensitief;  staat in verbinding met de organisatie, verdiept zich in de stijl van werken die binnen het LUMC tot resultaten leidt en kan zich hierop aanpassen.
 • Klantgericht: heeft en toont besef van hetgeen de organisatie nodig heeft en handelt er naar.
 • Vasthoudend; is consequent in het naleven van afspraken en spreekt anderen daar ook op aan.
 

Procedure

​​​​​Voor meer informatie of het opvragen van een uitgebreid profiel kunt u contact opnemen met Frank ten Doeschate via 088 0222 150 of secretariaat@tdsearch.nl. Bent u direct geïnteresseerd stuur dan een motivatiebrief met CV naar secretariaat@tdsearch.nl.
scroll
to top