tendoeschate@tdsearch.nl
+31 (0)88 0222 150
Scroll

ODRU

De ODRU is een Gemeenschappelijke Regeling van 15 deelnemende gemeenten en komt voort uit
een fusie van twee voormalige milieudiensten: Noord-West Utrecht en Zuid-Oost Utrecht en is op 1
juli 2012 ontstaan.
In de periode 2013 – 2014 is veel aandacht uitgegaan naar het zorgdragen voor een verantwoorde financiële situatie, die gepaard is gegaan met een tweetal reorganisaties. Sinds 2015 is de financiële positie van de ODRU genormaliseerd.
Voor de periode 2019 – 2022 is de koers vastgesteld; deze is verwoord in het document ‘Koers 2019-2022’. Het bestuur en het MT geven aan dat de nieuwe Directeur deze koers ook als vertrekpunt zal dienen te nemen en dus de ingeslagen weg zal vervolgen.
Door het bundelen van de activiteiten zoals deze hieronder zijn verwoord, realiseren de gemeenten
een borging van de kwaliteit van uitvoering, een reductie van de kwetsbaarheid en een financieel
voordeel door de schaalgrootte.
Kenmerkend voor een Gemeenschappelijke Regeling is dat de gemeenten zowel eigenaar als
opdrachtgever zijn; een combinatie die zorgt voor een eigen dynamiek van besturing en uitvoering.

Overigens kent de provincie nog een tweede omgevingsdienst, de Regionale Uitvoeringsdienst
Utrecht (RUD), die voor de 11 overige gemeenten in Utrecht werkzaam is. Op onderdelen wordt
door de ODRU en de RUD samengewerkt.

De functie

Plaats in de organisatie

De Directeur/Bestuurder (verder te noemen Directeur) legt verantwoording af aan het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de ODRU. De Directeur is q.q. secretaris van het AB en van het DB.
De Directeur is voorzitter van het Management Team en geeft leiding aan de gehele organisatie.
De leden van het MT rapporteren aan de Directeur. Tot 1 september wordt de staf, bestaande uit
HR, Bestuursondersteuning, Relatiemanagement en Communicatie aangestuurd door de Adjunctdirecteur.
 

Algemene beschrijving

De Directeur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de ODRU in strategische,
organisatorische, financiële en personele zin.
De Directeur is vanuit bovenstaande verantwoordelijkheid ten aanzien van de strategische koers van de ODRU tevens belast met het zorgdragen voor verbinding en draagvlak op politiek, bestuurlijk en ambtelijk niveau.
 

De kandidaat

Werk- en denkniveau

WO werk- en denkniveau, aangevuld met tenminste 7 jaar relevante werkervaring. Heeft reeds
eindverantwoordelijkheid voor een organisatie gedragen. De werkervaring kan bij de decentrale
overheid zijn opgedaan. Een achtergrond in de zakelijke dienstverlening is eveneens een mogelijkheid. In alle gevallen wordt verwacht dat de kandidaat zicht heeft op de dynamiek van een Gemeenschappelijke Regeling.

Meer informatie

Bel voor een volledige profielschets of voor nadere informatie naar Ten Doeschate Search 088 0 222 150. Of mail naar secretariaat@tdsearch.nl.
 

Solliciteren

Direct solliciteren? Stuur uw sollicitatie vergezeld van een actueel CV naar genoemd mailadres.

scroll
to top