tendoeschate@tdsearch.nl
+31 (0)88 0222 150
Scroll

Ten Doeschate Search is een zelfstandig adviesbureau. Onze opdrachtgevers onderschrijven onze keuze voor kleinschaligheid. Dat vormt de ideale basis voor een persoonlijke benadering, directe betrokkenheid en optimale grip op de kwaliteit van onze dienstverlening.

meer informatie

Korte communicatielijnen staan borg voor effectieve samenwerking en resultaat. We werken voor opdrachtgevers in uiteenlopende branches en sectoren in zowel de profitsector als organisaties in een politiek bestuurlijk speelveld. Het overzicht bij Referenties geeft een nader beeld van vervulde opdrachten.


Hoofd Relatiemanagement a.i.


Onze opdrachtgever verleent uiteenlopende kennisintensieve diensten aan lokale overheden en wil de wijze van inrichting en aansturing van relatiemanagement evalueren en opnieuw ontwerpen;
De gezochte interim manager gaat met dit vraagstuk aan de slag. Onderzoekt bij de opdrachtgevers op bestuurlijk en directieniveau de wensen en ervaringen en verdiept zich in de mogelijkheden en knelpunten in de interne organisatie. Komt tot een herijking van de interne en externe positionering van relatiemanagement. Ontwikkelt vervolgens een gestructureerde integrale aanpak en zorgt voor de implementatie ervan. Legt zo de cruciale basis voor een transparante en soepele samenwerking waarin zakelijkheid, klantgerichtheid en efficiency worden gebundeld.
De gezochte interim manager heeft kennis van de overheidsmarkt en zakelijke dienstverlening. En heeft daarnaast ervaring in het initiëren van veranderingsprocessen. Weet draagvlak te creëren. Hanteert een pragmatische benadering voor het borgen van de nieuwe aanpak en bijbehorende werkprocessen.
Een boeiende opdracht? Bel Frank ten Doeschate 088 0 222 150.
 


Klik hier voor alle vacatures

executive search


De eerste stap in het search & selectieproces is de bepaling van het profiel.  De context is daarbij het vertrekpunt.

Meer informatie

non-executive search – toezichthouders


Toezicht houden is een vak apart. Wetgeving en extern toezicht bepalen de kaders en daarmee de eisen die gesteld worden.

Meer informatie

interim search


Het invullen van interim posities gebeurt vaak onder een forse tijdsdruk. De verleiding tot overhaast reageren is dan groot en daarmee het risico van ondoordachte keuzes.

Meer informatie

international search


Ook als Nederlandse relaties in het buitenland gevestigd zijn verzorgen we de search & selectie procedures.

Meer informatie

bestuuradvies


Ons jarenlange advieswerk aan de bestuurstafel vormt de basis waarop toezichthouders of bestuurders van ondernemingen of organisaties...

Meer informatie

carrièreadvies


Een voorspoedige loopbaan gehad, voor functies gevraagd worden, jaren keihard gewerkt, de wind in de rug.

Meer informatie

Laat uw CV hier achter


Indien u belangstelling heeft voor een vacature nodigen wij u uit uw CV en motivatie hier achter te laten.  Heeft u voorafgaand aan uw sollicitatie behoefte aan nadere informatie neem dan telefonisch  contact met ons op: 088 0222 150. 

Wilt u zich kenbaar maken, zodat wij u kunnen benaderen voor een vacature dan kunt u eveneens uw CV hier achterlaten. Afhankelijk van uw achtergrond en ervaring maken wij de afweging of een oriënterend kennismakingsgesprek op korte termijn zinvol is, danwel dat wij uw gegevens opnemen in ons kandidatenbestand en wij op een later tijdstip contact met u zoeken. 


huidige vacatures
Vul hieronder alles in

Onze opdrachtgevers onderschrijven onze keuze voor een kleinschalig bureau. Dat vormt de ideale basis voor een persoonlijke benadering

Onze meest recent afgeronde opdrachten


Bestuurder

NBTC

Manager Aanbodinnovatie
Manager Vraagontwikkeling
2 leden Raad van Toezicht
Directeur a.i.
Manager Toezicht & Handhaving a.i.
Manager Expertise & Advies a.i.
Directeur
Manager Kwaliteit & Veiligheid
Coördinator Kwaliteit & Veiligheid


Klik hier voor alle referenties
scroll
to top