Ten Doeschate Search, executive search bestuursadvies

Ten Doeschate Search, executive search bestuursadvies
logo Odru

Controller ODRU

WIJ ZOEKEN CONTROLLER VOOR ODRU

Omgevingsdienst Regio Utrecht ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in Midden-Nederland bij uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Werkterreinen zijn o.a. bodem, bouw- en woningtoezicht, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieu-educatie, ruimtelijke ordening, toezicht en handhaving. Specialistische vakinhoudelijke expertise en kennis van politiek-bestuurlijke speelveld vormen fundament voor partnership met opdrachtgevers. Palet van dienstverlening groeit. Organisatie is sterk in ontwikkeling. Zie www.odru.nl

CONTROLLER – ± 20 UUR PER WEEK – LID MT

Voor afdeling Finance & Control (5 m/v), ervaren team. Niet te onderschatten complexiteit door variatie in financiële stromen. Gezochte manager geeft vorm en inhoud aan meer interne zichtbaarheid en support aan afdelingsmanagers. Tendeert daardoor richting Business Control. Luistert, begrijpt, vertaalt en becommentarieert. Binnen het MT de kritische m/v die wil weten hoe het ècht zit. Boeiende rol voor academicus (bedrijfseconoom of RA) die kennis weet in te zetten voor optimalisatie bedrijfsresultaat.

Meer informatie

Voor meer informatie belt u met Frank ten Doeschate: 088 0222 150.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag voor 18 september a.s.

Directors voor NBTC Holland Marketing

NBTC Holland Marketing is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, positionering en marketing van de b...

lees verder

Bestuurder Woonkracht 10

Voor de Zwijndrechtse corporatie Woonkracht 10 zoeken we een Bestuurder met aandachtsgebieden: vastg...

lees verder

Wij zoeken voor ODRU

Voor de Omgevingsdienst Regio Utrecht zoeken wij een Controller, lid MT, ± 20 uur per week. Kl...

lees verder

Ten Doeschate Search
van Merlenlaan 19
2101 GB Heemstede
+31 (0)88 0222 150
tendoeschate@tdsearch.nl