Ten Doeschate Search, executive search bestuursadvies

Ten Doeschate Search, executive search bestuursadvies
logo Odru

3 vacatures ODRU

WIJ ZOEKEN VOOR ODRU

Omgevingsdienst Regio Utrecht ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in Midden-Nederland bij uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Werkterreinen zijn o.a. bodem, bouw- en woningtoezicht, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieu-educatie, ruimtelijke ordening, toezicht en handhaving. Specialistische vakinhoudelijke expertise en kennis van politiek-bestuurlijke speelveld vormen fundament voor partnership met opdrachtgevers. Palet van dienstverlening groeit. Organisatie is sterk in ontwikkeling. Zie www.odru.nl

MANAGER INFORMATIEMANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING – LID MT

Data- en informatiemanagement is cruciale levensader voor ODRU. Stroomlijning van systemen is opmaat voor kwaliteitsverbetering; acceptatie door professionals zorgt voor het werkelijke resultaat. Gezochte m/v geeft hier richting en leiding aan. Vertaalt met team wensen tot concrete aanpak en verankering in processen. Optimaliseert verbinding in de organisatie. Is tevens verantwoordelijk voor inkoop en centraal secretariaat. Totale team telt ca. 25 m/v. Voor strategisch denker met pragmatische inslag. Hanteert integrale benadering. Voor ervaren academicus met zakelijke instelling en menselijke maat.

MANAGER BELEID & VERGUNNINGEN – LID MT

Afdeling (ca. 70 m/v) met sterk uiteenlopende disciplines. Nieuwe Omgevingswet heeft grote impact. Rol evolueert sterk naar adviseurschap. Manager stroomlijnt daartoe visie-ontwikkeling en concrete aanpak. Bewaakt de samenhang en stimuleert de samenwerking. Geeft zowel richting als ruimte. Stimuleert zo het team van betrokken professionals. Heeft ook oog voor kwaliteit en efficiency. Gezocht: academicus met ruime managementervaring en zicht op geschetst beleidsterrein en functioneren decentrale overheid.

CONTROLLER – LID MT

20 UUR PER WEEK

Voor afdeling Finance & Control (5 m/v), ervaren team. Niet te onderschatten complexiteit door variëteit in financiële stromen. Gezochte manager geeft vorm en inhoud aan meer interne zichtbaarheid en support aan afdelingsmanagers. Tendeert daardoor richting Management Control. Luistert, begrijpt, vertaalt en becommentarieert. Binnen het MT de kritische m/v die wil weten hoe het ècht zit. Onafhankelijke rol richting bestuur voor academicus (RC, Bedrijfseconoom of RA) die kennis weet in te zetten voor optimalisatie bedrijfsresultaat.

Meer informatie

Voor meer informatie belt u met Frank ten Doeschate: 088 0222 150.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag voor 8 januari a.s.

Finance Director

Voor een onderneming actief in internationale handel en productie gaan we binnen zeer afzienbare tij...

lees verder

Ondernemend Directeur Eerste Amsterdamse

WIJ ZOEKEN VOOR: De Eerste Amsterdamse Het veilinghuis voor onroerende zaken Veilinghuis met ri...

lees verder

Bestuursleden Roparun

Binnenkort starten wij met de search naar twee bestuursleden voor de Stichting Roparun. Roparun. ...

lees verder

Ten Doeschate Search
van Merlenlaan 19
2101 GB Heemstede
+31 (0)88 0222 150
tendoeschate@tdsearch.nl