tendoeschate@tdsearch.nl
+31 (0)88 0222 150
Scroll

executive search


De eerste stap in het search & selectieproces is de bepaling van het profiel.  De context is daarbij het vertrekpunt. We staan stil bij de structuur, de cultuur, uw marktpositie. Maar bovenal: wat is de precieze opdracht voor de nieuwe man of vrouw? Welke achtergrond, expertise en persoonlijkheid gaat nu écht het verschil maken? Samen met u stellen we uiteindelijk het profiel vast.


We adviseren over de wervingsstrategie: een strikt vertrouwelijke search of juist een open zoektocht. Al dan niet ondersteund door een wervingsadvertentie in (digitale) media.

Voor de search raadplegen we ons netwerk van bij ons bekende kandidaten en relaties. Via externe bronnen identificeren we ook nieuwe kandidaten en leggen we contacten voor de toekomst. We investeren in actief beheer van gegevens en kunnen zo effectief en slagvaardig werken.

In alle situaties voeren we met potentiële kandidaten een uitvoerig persoonlijk gesprek. We bespreken de ontwikkeling van hun loopbaan, de successen en de leerpunten, de ambities en de drijfveren. En we koppelen dit aan de expliciete opdracht in de te vervullen nieuwe functie.  

non-executive search – toezichthouders


Toezicht houden is een vak apart. Wetgeving en extern toezicht bepalen de kaders en daarmee de eisen die gesteld worden. Good governance en het professionaliseren van een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht begint bij de samenstelling ervan. Een open werving is de nieuwe standaard.

Bij het selecteren van de kandidaten wegen de competenties autonomie, kritische houding, vasthoudendheid en analytisch inzicht extra zwaar. Daarnaast gaat onze specifieke aandacht gaat uit naar complementariteit, de onderlinge onafhankelijkheid en neutraliteit binnen de RvC/RvT en in relatie tot de statutaire directie

interim search


Het invullen van interim posities gebeurt vaak onder een forse tijdsdruk. De verleiding tot overhaast reageren is dan groot en daarmee het risico van ondoordachte keuzes. Daar is uiteindelijk niemand mee geholpen. Daarom zorgen we ook hier voor een gestructureerde aanpak. Een tijdsinvestering die ervoor zorgt dat wij gerichter en daardoor juist sneller de passende kandidaten uit ons netwerk traceren. We bieden intensieve begeleiding bij de selectiefase en -indien gewenst- gedurende de looptijd van de interimperiode. Kortom: we passen dezelfde kwaliteitseisen toe die we hanteren voor de reguliere executive searchprocedures en zorgen tegelijkertijd voor een vlot proces, waardoor we binnen enkele dagen gekwalificeerde kandidaten introduceren aan onze opdrachtgevers.

international search


Ook als Nederlandse relaties in het buitenland gevestigd zijn verzorgen we de search & selectie procedures. We combineren de opgebouwde kennis over de Nederlandse moederorganisatie met informatie over de buitenlandse onderneming. Door intensieve samenwerking met lokale sourcingbureaus hebben we directe toegang tot de lokale arbeidsmarkt en hebben we zicht op de specifieke aspecten in een land. Door de samenwerking overbruggen we de cultuurverschillen. Tegelijkertijd behouden opdrachtgevers hun vertrouwde gesprekspartner en aanspreekpunt.

Onze opdrachtgevers onderschrijven onze keuze voor een kleinschalig bureau. Dat vormt de ideale basis voor een persoonlijke benadering.

bestuuradvies


Ons jarenlange advieswerk aan de bestuurstafel vormt de basis waarop toezichthouders of bestuurders van ondernemingen of organisaties onze visie vragen op de inrichting van de topstructuur, de samenwerking in het directieteam of bij het doorbreken van een bestuurlijke impasse. Ten Doeschate Search fungeert als klankbord en zoekt samen met u een oplossing. Vraagt de situatie om uitvoerig organisatie advies of begeleiding brengen wij u in contact met experts die deel uitmaken van ons netwerk.

carrièreadvies


Een voorspoedige loopbaan gehad, voor functies gevraagd worden, jaren keihard gewerkt, de wind in de rug. En dan toch de vraag: ʼwil ik door in deze richting?ʼ Of u wordt geconfronteerd met een fusie, overname, nieuwe inzichten of vereisten.

Situaties die ons bekend voorkomen en waar we een begeleidende rol in aanbieden. Dit doen wij door op gestructureerde wijze de loopbaanontwikkeling te analyseren, belangstelling in kaart te brengen en drijfveren te onderzoeken. Van daaruit kijken we samen met de cliënt wat de mogelijkheden zijn voor een succesvol vervolg van de carrière. Een dienst die zowel door werkgevers als door werknemers als waardevol wordt ervaren.

RealDrives®


RealDrives® is een drijfverenonderzoek dat behulpzaam is bij het maken van keuzes. Het geeft inzicht in persoonlijke kenmerken, gedrag en waarnemingen. Het brengt tevens in kaart hoe iemand vanuit zijn/haar drijfveren zijn omgeving waarneemt en hoe hij/zij er vervolgens op reageert en laat de samenhang zien tussen het willen, kunnen en moeten. Een krachtig instrument dat ondersteuning biedt bij selectie, zelfevaluatie van individuen en teams en bij carrièreadvies. Ten Doeschate Search is licentiehouder van RealDrives®.

pre-employment screening


In samenwerking met een daartoe gespecialiseerd bureau zorgen we met medewerking en instemming van de kandidaat voor een check op onder andere legitimatie, diploma’s, geregistreerd arbeidsverleden en referenties. Desgevraagd zorgen wij voor een VOG, een integriteitsverklaring en een check bij de KvK.

assessments


Is een uitvoerig assessment gewenst? Dan schakelen we een gespecialiseerd assessmentbureau in. We zorgen voor een goede briefing en stemmen de planning af. Het bureau rapporteert geheel onafhankelijk de bevindingen.

scroll
to top