Ten Doeschate Search, executive search bestuursadvies

Ten Doeschate Search, executive search bestuursadvies

Nexcis

compagnons in search
Ten Doeschate Search is één van de initiators van Nexcis | compagnons in search; een samenwerkingsverband van drie bureaus met elk een eigen identiteit. Wat de bureaus bindt zijn de ideeën over de uitoefening van het vak van executive search. We werken – met behoud van eigen identiteit – vanuit gelijke waarden en normen die direct samenhangen met kwaliteit van dienstverlening en zorg voor discretie.
Binnen Nexcis verbinden we netwerken, kennis van marktdomeinen en enthousiasme voor het vak. Worden we voor een veelomvattend vraagstuk gevraagd, dan bundelen we capaciteit en werken we intensief samen. En als echte compagnons staan we voor elkaar klaar als het nodig is, zodat onze klanten in alle situaties verzekerd zijn van continuïteit van dienstverlening.

Voor kandidaten is het van belang te weten dat de bij Nexcis aangesloten bureaus werken met één centraal kandidateninformatiesysteem. Dit betekent dat indien u bij ons bent ingeschreven, de ons beschikbaar gestelde persoonsgegevens tevens toegankelijk zijn voor de samenwerkingspartners binnen Nexcis.

Klik hier voor meer informatie over Nexcis|compagnons in search

tds_50435

Programmadirecteur voor Economic Board Duin- en Bollenstreek

Economic Board Duin- en Bollenstreek ‘Samen Succesvol’. Vanuit deze overtuiging heeft de Triple...

lees verder

Economic Board Duin- en Bollenstreek

De Economic Board voor Duin- en Bollenstreek gaat van start. de Board verenigt de drie O's, Overheid...

lees verder

Roparun, wij zoeken de directeur

Roparun. Deze fameuze sponsorloop start tegenwoordig in Parijs en eindigt in Rotterdam. Een tweede r...

lees verder

Ten Doeschate Search
van Merlenlaan 19
2101 GB Heemstede
+31 (0)88 0222 150
tendoeschate@tdsearch.nl