Ten Doeschate Search, executive search bestuursadvies

Ten Doeschate Search, executive search bestuursadvies

Good Governance | professionalisering van het toezicht

Zowel in het bedrijfsleven als bij non-profit organisaties wordt de verantwoordelijkheid van toezichthouders scherper aangezet en daarmee de eisen die aan hen gesteld worden. Het professionaliseren van een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht begint bij de samenstelling ervan. Het search & selectieproces is niet veel anders dan bij reguliere functies in de organisatie. Wij adviseren bij het samenstellen van profielen en verzorgen de search & selectieprocedure. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar het borgen van de onderlinge onafhankelijkheid en neutraliteit binnen de RvC/RvT en in relatie tot de statutaire directie. Bij het selecteren van de kandidaten wegen de competenties autonomie, kritische houding, vasthoudendheid en analytisch inzicht extra zwaar.

Programmadirecteur voor Economic Board Duin- en Bollenstreek

Economic Board Duin- en Bollenstreek ‘Samen Succesvol’. Vanuit deze overtuiging heeft de Triple...

lees verder

Economic Board Duin- en Bollenstreek

De Economic Board voor Duin- en Bollenstreek gaat van start. de Board verenigt de drie O's, Overheid...

lees verder

Roparun, wij zoeken de directeur

Roparun. Deze fameuze sponsorloop start tegenwoordig in Parijs en eindigt in Rotterdam. Een tweede r...

lees verder

Ten Doeschate Search
van Merlenlaan 19
2101 GB Heemstede
+31 (0)88 0222 150
tendoeschate@tdsearch.nl