Ten Doeschate Search, executive search bestuursadvies

Ten Doeschate Search, executive search bestuursadvies

Welkom

We leven in een dynamische tijd. Kansen, bedreigingen, veranderingen, vernieuwingen. Het hoge tempo waarin deze ontwikkelingen elkaar opvolgen is specifiek iets van deze tijd. En daar ligt voor bestuur en management de spannende opgave de ontwikkeling intern in gelijke tred te brengen met de veranderingen in de omgeving. Het is de lenigheid in denken en doen die bepaalt of in een bedrijf of organisatie de gevraagde progressie wordt gemaakt. Het gaat in feite om de juiste mensen op de juiste plek. En daarmee zijn we bij ons werk: search & selectie. Om te beginnen met het bepalen aan welke eisen iemand moet voldoen die richting en sturing geeft aan de nieuwe koers.
Die niet alleen initieert, maar ook realiseert. Vervolgens zoeken we bij het gekozen profiel de man of vrouw. Een proces dat specifieke kennis en ervaring vereist en een goede begeleiding. Iets waar wij al ruim 25 jaar op kunnen bogen. Kenmerkend voor de aanpak van Ten Doeschate Search is de intensieve procesorganisatie en begeleiding. De exacte invulling daarvan is steeds afhankelijk van de specifieke situatie en vraag. Dit zien wij als de sleutel van ons succes. Wij voelen ons met name thuis bij die organisaties en ondernemingen waarbij de samenwerking geschiedt op basis van vertrouwen en integriteit.

Business friend van War Child

“Haal niet alleen het kind uit de oorlog, maar haal de oorlog uit het kind” is het bekende adagi...

lees verder

Wij vonden een nieuwe directeur voor Matchpartner

Matchpartner is bijna 15 jaar geleden gestart door Leon Brouwers. De eerste periode richtte het be...

lees verder

Nexcis: Het Werkt!

Op de momenten dat het erom spant merk je of samenwerking slaagt. Deze zomer weer eens mogen erva...

lees verder

Ten Doeschate Search
van Merlenlaan 19
2101 GB Heemstede
+31 (0)88 0222 150
tendoeschate@tdsearch.nl